Schaffhausen, Stadtbibliothek, 95 | Cantus Manuscript Database

Schaffhausen, Stadtbibliothek, 95

Siglum
CH-SH 95
Complete/Partial Inventory
Complete Inventory
Full Source/Fragment
Full Source

Sequences in this source

Displaying 1 - 42 of 42
Siglum Text Incipit Rubrics AH Cantus ID Notes 1 Notes 2 Notes 3
CH-SH 95
40r 01
Grates nunc omnes In Galli Cantu 53:10 ah53010
CH-SH 95
40r 02
Natus ante secula In die sancto 53:15 ah53015
CH-SH 95
40r 03
Hanc concordi In N. S. Stephani P. 53:215 ah53215
CH-SH 95
40r 04
Iohannes Iesu In Nat. Iohannis Evang. 53:168 ah53168
CH-SH 95
40v 05
Laus tibi Xpe [P]atris ... Quem celitus N. Innocentum 53:157 ah53157
CH-SH 95
40v 06
Eia recolamus laudibus piis Oct. Domini 53:16 ah53016
CH-SH 95
40v 07
Festa Xpi Epiphania dni 53:29 ah53029
CH-SH 95
41r 08
Concentu parili Purificatio S. Marie 53:99 508003
CH-SH 95
41r 09
Laude (sic) salvatori In die sancto Pasche 53:36 ah53036
CH-SH 95
41v 10
Pangamus creatoris Feria II 53:46 ah53046
CH-SH 95
41v 11
Agni paschalis Feria III 53:50 ah53050
CH-SH 95
42r 12
Grates salvatori Feria IIII 53:52 ah53052
CH-SH 95
42r 13
Victime paschali Feria V 54:7 ah54007
CH-SH 95
42r 14
Laudes deo Feria VI 53:53 ah53053
CH-SH 95
42v 15
Camen suo Sabbato (42r) 53:54 ah53054
CH-SH 95
42v 16
Laudes Xpi redempti voce Octav (sic) 53:45 ah53045
CH-SH 95
42v 17
Hec est sancta solemnitas In inventione S. Crucis
CH-SH 95
42v 18
Summi triumphum Ascensione dni 53:67 ah53067
CH-SH 95
43r 19
Sancti spiritus assit nobis Pentecosthes 53:70 ah53070
CH-SH 95
43r 20
Benedicta semper De S. Trinitate 53:81 ah53081
CH-SH 95
43v 21
Sancti baptistae N. S. Iohannis Bapt. 53:163 ah53163
CH-SH 95
43v 22
Petre summe N. Apostolorum Petri et Pauli 53:210 ah53210
CH-SH 95
44r 23
Qui benedici cupitis Trans. S. Benedicti 50:205 ah50205
CH-SH 95
44r 24
Laus tibi Xpe qui es creator Nat. Beatae Magdalene 50:268 ah50268
CH-SH 95
44v 25
Laurenti David Nat. S. Laurentii 53:173 ah53173
CH-SH 95
44v 26
Congaudent angelorum chori Assumptio S. Marie V. 53:104 ah53104
CH-SH 95
45r 27
Stirpe Maria [none] 53:95 ah53095
CH-SH 95
45r 28
Sancti belli celebremus De s. Mauricio 53:186 ah53186
CH-SH 95
45v 29
Ad celebres rex Fest. S. Michahelis 53:190 ah53190
CH-SH 95
45v 30
Dilecte deo Galle De S. Gallo 53:149 ah53149
CH-SH 95
46r 31
Omnes sancti Fest. omnium sanctorum 53:112 ah53112
CH-SH 95
46r 32
Sacerdotem Xpi Martinum De sancto Martino 53:181 ah53181
CH-SH 95
46v 33
Laude dignum De S. Othmaro C P 53:203 ah53203
CH-SH 95
46v 34
Deus in tua virtute De s. Andrea apostolo 53:122 ah53122
CH-SH 95
46v 35
Psallat ecclesia In dedicatione ecclesie 53:247 ah53247
CH-SH 95
47r 36
Clare sanctorum De apostolis 53:228 ah53228
CH-SH 95
47r 37
Agone triumphali De martiris 53:229 ah53229
CH-SH 95
47v 38
Virginis venerande [none] 53:246 ah53246
CH-SH 95
47v 39+
Salve crux sancta arbor digna [none] 53:82 ah53082
CH-SH 95
48r 40+
Magnificent confessio De sancta cruce 50:277 ah50277
CH-SH 95
48v 41+
Ave preclara maris stella [none] 50:241 ah50241
CH-SH 95
49r 42+
Fecunda verbo [none] 50:265 ah50265