Paris, Bibliothèque nationale, Lat. 1240 | Cantus Manuscript Database

Paris, Bibliothèque nationale, Lat. 1240

Siglum
F-Pn 1240
Description

Emerson, John. Neglected Aspects of the Oldest Full Troper. In Recherches Nouvelles Sur Les Tropes Liturtgique, edited by Wulf Arlt and Gunilla Björkvall, 193-217. Stockholm, 1993.

Complete/Partial Inventory
Complete Inventory
Full Source/Fragment
Full Source

Sequences in this source

Displaying 1 - 33 of 33
Siglum Text Incipit Rubrics AH Cantus ID Notes 1 Notes 2 Notes 3
F-Pn 1240
86v s01
[none] fs0815a [Aureo]
F-Pn 1240
86v s02
fs0815b
F-Pn 1240
87r s03
[none]
F-Pn 1240
87r s04
F-Pn 1240
88r s05
F-Pn 1240
17r-a x01-a1
Laude iocunda melos turma personat [none] 53:211 ah53211 fs0629a
F-Pn 1240
17v-a x02-a2
Prome casta concio carmina organa Prosa 53:49 ah53049 fp34 De All. Eduxit dns
F-Pn 1240
17v-b x03-a3
Nato canant omnia domino pie agmina De natale domini 53:24 ah53024 fc42
F-Pn 1240
18v-a x04-a4
Hac clara die turma Prosa de sancta Maria (18r-b) 53:98 ah53098 fc95 All. Post Partum virgo (18r-b)
F-Pn 1240
46r-a x05-b01
Xpi hodierna pangimini omnis una [none] 53:17 ah53017 [fc41]
F-Pn 1240
47r-a x06-b02
Celebranda satis nobis est Alia 7:24 ah07024 [fc43]
F-Pn 1240
48r-a x07-b03
Haec est sancta solempnitas De sancto Stephano 53:240 ah53240 [fc62]
F-Pn 1240
48r-b x08-b04
Ecce vicit radix David leo De sancto Iohanne Evnge[lista] 53:39 ah53039 [fp37]
F-Pn 1240
49r-b x09-b05
Fulgens preclara In resurrectione domini 53:35 ah53035 [fp21]
F-Pn 1240
50v-a x10-b06
Nunc exultet homnis mundus In Pentecostes 53:73 ah53073 [fp64]
F-Pn 1240
51v-b x11-b07
Rex omnipotens In ascensa domini 53:66 ah53066 [fp51]
F-Pn 1240
52v-a x12-b08
Letabunda nunc imminet In pascha 7:48 ah07048 [fp36]
F-Pn 1240
52v-b x13-b09
Fortis atque amara Alia 53:94 ah53094 [fdm06]
F-Pn 1240
53r-b x14-b10
Clangam filii ploratione una [none] 53:89 ah53089 [fp63] Planctus Cisni
F-Pn 1240
54r-a x15-b11
Dic nobis quibus e terris nova In pascha 53:37 ah53037 [fp33]
F-Pn 1240
54v-a x16-b12
Exultet nostra cum angelis turba Prosa de pla[n]ctu pueri capti 7:251 ah07251 [fs1101e] De planctu pueri capti
F-Pn 1240
55v-a x17-b13
Observanda habunde solempnitas In dedicatione ecclesia 7:221 ah07221 [fdd1]
F-Pn 1240
56r-b x18-b14
Ecce pulchra canorum [sic] resonat Prosa de sanctis 7:116 ah07116 [fs1101a]
F-Pn 1240
57r-a x19-b15
Exultet elegantis omnis mundi In dedicatione ecclesiae 7:225 ah07225 [fdd3]
F-Pn 1240
58r-a x20-b16
O beata et venerabilis es virgo Maria Prosa de sancto Maria 7:53 ah07053 [fp45]
F-Pn 1240
58v-b x21-b17
Sanctus Petrus et magnus Paulus De sancto Petro 7:181 ah07181 [fs0629b]
F-Pn 1240
59v-b x22-b18
Concelebremus sacram huius diei De sancto Marciale 7:166 ah07166 [fs0630a]
F-Pn 1240
68r-a x23-b19
Rex eterne arve poli [none] 7:73 ah07073 xxx Deus iudex
F-Pn 1240
61r-a x24-b20
Gloriosa dies adest Alia 53:219 ah53219 fc51
F-Pn 1240
61v-b x25-b21
Creator poli rexque Feria ii in pasca 7:51 ah07051 [fp44]
F-Pn 1240
86r x26-c1
Virgo dei Maria hastra petit [none] 7:105 ah07105 fs0815b
F-Pn 1240
87r x27-c2
Iubilemus omnes una deo nostro [none] 53:4 ah53004 fa41
F-Pn 1240
87v x28-c3
O alma trinitas deitas [none] 7:97 ah07097 fp72