Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cpv 13 314 | Cantus Manuscript Database

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cpv 13 314

Siglum
A-Wn 13314
Description

a=quire xviii, xix, xxb=quire xxic=84r-88v d=125v-132v additionse=216-218 votive offices for Corpus Christi and Dedicatio

Full Source/Fragment
Full Source

Sequences in this source

Displaying 1 - 101 of 101
Siglum Text Incipit Rubrics AH Cantus ID Notes 1 Notes 2 Notes 3
A-Wn 13314
89r a01
Grates nunc omnes (sn) In nativitate domini in promo Galli cantu 53:10 ah53010
A-Wn 13314
89r a02
Eia recolamus (sn) Primo mane 53:16 ah53016
A-Wn 13314
89v a03
Natus ante secula Ad publicam missam 53:15 ah53015
A-Wn 13314
90r a04
Hanc concordi De sancto stephano 53:215 ah53215
A-Wn 13314
90r a05
Iohannes Iesu Christo De sancto iohanne 53:168 ah53168
A-Wn 13314
90v a06
Laus tibi Christe patris optimi nate deus omnipotentie De innocentibus 53:157 ah53157
A-Wn 13314
91r a07
Festa Christi In epyphania domini 53:29 ah53029
A-Wn 13314
91v a08
Gloriosa fulget dies De sancto Valentino 54:89 ah54089
A-Wn 13314
92r a09
Gratuletur orbis totus. p [Margarete] 55:232 ah55232
A-Wn 13314
92r a09
Laus tibi Christe sponso sponsae In octava Epyphaniae 50:273 ah50273
A-Wn 13314
93v a10
Dixit dominus ex Basan In conversione sancti Pauli 50:269 ah50269
A-Wn 13314
92r a10
Exultemus et letemur hodie gloriemus S. Stephani 55:313 ah55313
A-Wn 13314
93v a11
Concentu parili In purificatione sanctae Mariae 53:99 508003
A-Wn 13314
92r a11
Diem festum bartholomei Bartholomei 53:128 ah53128
A-Wn 13314
92v a12
Sicut passer solitarius Egidii 54:25 ah54025
A-Wn 13314
94v a12
Cantemus cuncti In LXXma 53:34 ah53034
A-Wn 13314
111r a13
De profundis tenebrarum Augustini 55:75 ah55075
A-Wn 13314
94v a13
Laudes salvatori In sancta die Pascae 53:36 ah53036
A-Wn 13314
95v a14
Pangamus creatori Feria ii 53:46 ah53046
A-Wn 13314
111r a14
Clarum sidus fulget mundo 9:279 ah09279
A-Wn 13314
96v a15
Agni paschalis esu Feria iii 53:50 ah53050
A-Wn 13314
96v a16
Grates salvatori Quarta feria 53:52 ah53052
A-Wn 13314
96v a17
Laudes deo concinat V feria 53:53 ah53053
A-Wn 13314
97r a18
Carmen suo VI feria 53:54 ah53054
A-Wn 13314
97v a19
Victimae paschali Sabbato (97r) 54:7 ah54007
A-Wn 13314
97v a20
Hec est sancta In octava pascae 53:56 ah53056
A-Wn 13314
98r a21
Rex deus dei agne leo iuda magne Dominicis diebus post pasca 50:240 ah50240
A-Wn 13314
98v a22
Summi triumphum In ascensione domini 53:67 ah53067
A-Wn 13314
99r a23
Sancti spiritus In sancto die Pentecostes 53:70 ah53070
A-Wn 13314
99v a24
Veni spiritus aetinorum alme Alia 53:71 ah53071 dd03
A-Wn 13314
99v a25
Laude celeberrima Alia 53:72 ah53072 dd53072
A-Wn 13314
100r a26
Benedictio summae trinitati De sancte trinitate 50:243 ah50243 dd50243
A-Wn 13314
100v a27
Benedicta semper [none] 53:81 ah53081
A-Wn 13314
101r a28
Sancti baptistae De sancto Iohanne baptista 53:163 ah53163
A-Wn 13314
101v a29
Petre summae De sancto Petro 53:210 ah53210
A-Wn 13314
102r a30
Caeli enarrant In divisione apostolorum 50:267 ah50267 dd08
A-Wn 13314
103r a31
Laus tibi Christe qui es creator De sancta maria magdalena 50:268 ah50268
A-Wn 13314
103v a32
Ad auram post meridiam De sancta Afra 54:26 ah54026
A-Wn 13314
103v a33
Laurenti David De sancto Laurentio 53:173 ah53173
A-Wn 13314
104r a34
Congaudent angelorum In assumptione sanctae mariae 53:104 ah53104
A-Wn 13314
104v a35
Supernorum civium De sancto Augustino 10:180 ah10180
A-Wn 13314
105r a36
Stirpe Maria regia In natale sanctae Mariae 53:95 ah53095
A-Wn 13314
105r a37
Magnificent confessio In exaltatione sanctae Crucis 50:277 ah50277 dd50277
A-Wn 13314
105v a38
Magnum te Michaelem De angelis 53:191 ah53191
A-Wn 13314
106r a39
Ad celebres rex Idem de eisdem 53:190 ah53190
A-Wn 13314
106v a40
Omnes sancti seraphim De omnibus sanctis 53:112 ah53112
A-Wn 13314
107r a41
Sacerdotem Christi De sancto Martino (106v) 53:181 ah53181
A-Wn 13314
107r a42
Deus in tua virtute De sancto Andrea 53:122 ah53122
A-Wn 13314
107v a43
Psallat ecclesia In dedicatione aecclesiae 53:247 ah53247
A-Wn 13314
107v a44
Exsultent filii sponsae De sancto Nycolao 10:363 ah10363
A-Wn 13314
108r a45
Clare sanctorum In natale apostolorum 53:228 ah53228
A-Wn 13314
108v a46
Agone triumphali De martyribus 53:229 ah53229
A-Wn 13314
109r a47
Rex regum deus noster De confessoribus 53:243 ah53243
A-Wn 13314
109r a48
Ad laudes salvatori ut mens Item de eisdem 54:88 ah54088
A-Wn 13314
109v a49
Exsultent filiae Sion De virginibus 50:271 ah50271
A-Wn 13314
110r a50
Ave praeclara maris stella De sancta Maria 50:241 ah50241
A-Wn 13314
110v a51
Ave Maria gratia plena ... virgo serena Alia 54:216 ah54216
A-Wn 13314
111r a52
Ave candens lilium Alia 54:228 ah54228
A-Wn 13314
111v a53
Ave plena singulari Alia 54:222 ah54222
A-Wn 13314
112r a54
Laudes crucis attolamus De sancta crucis 54:120 ah54120 int08a
A-Wn 13314
113r b01
Salve proles Davidis [none] 54:224 ah54224
A-Wn 13314
113v b02
Ave dei genetrix De sancta maria 53:105 ah53105
A-Wn 13314
113v b03
Fecunda verbo Item 50:265 ah50265
A-Wn 13314
114r b04
Ave Maria gratia plena ... benedicta [none] 50:282 ah50282
A-Wn 13314
114v b05
Psallite regi nostro In decollatione sancti Iohannis batpiste 50:270 ah50270 dd09
A-Wn 13314
115r b06
In deum vivum De sancto Matheo 50:285 ah50285
A-Wn 13314
115v b07
Michael Gabriel Raphael adestote De angelis 50:280 ah50280 dd50280
A-Wn 13314
115v b08
Gaude Christi sponsa De sancto Iacobo apostolo 54:47 ah54047 d43
A-Wn 13314
116r b09
Pater da per verbum De spiritu sancto 50:275 ah50275
A-Wn 13314
116v b10
Benedictus dominus Ad vincula sancti Petri 50:283 ah50283 dd09
A-Wn 13314
117r b11
Summae trinitatis De angelis 50:279 ah50279 dd50279
A-Wn 13314
117v b12
Exsulta exaltata In assumptione s. Marie 50:266 ah50266
A-Wn 13314
118r b13
Salve nobilis puerpera De s. Maria 9:78 ah09078
A-Wn 13314
118r b14
Sancta virgo dei mater Item 10:83 ah10083
A-Wn 13314
118v b15
Salve porta perpetua Item 53:108 ah53108
A-Wn 13314
118v b16
Mater dilecta Item 50:281 ah50281
A-Wn 13314
119r b17
Hac clara die Item (118v) 53:98 ah53098
A-Wn 13314
119r b18
Ave spes mundi Item 54:217 ah54217
A-Wn 13314
119r b19
Potestate non natura Item 54:96 ah54096
A-Wn 13314
119v b20
Candor surgens ut aurora Item 8:7 ah08007
A-Wn 13314
120r b21
Castae matris ante thorum Item 10:119 ah10119
A-Wn 13314
120v b22
Scalam ad caelos De virginibus (sic!) 53:245 ah53245
A-Wn 13314
84r c01
Verbum aeternalliter In nativitate domini 50:272 ah50272
A-Wn 13314
84v c02
Audite caeli audi tellus De s. Iohanne baptista et de s. Iohanne evangelista 50:284 ah50284 dd07
A-Wn 13314
85v c03
O beata beatorum cetamina. o devote recolenda De martiribus 55:14 ah55014 int14
A-Wn 13314
86r c04
Laude Christo debita De sancto Nycolao 55:265 ah55265 ddm
A-Wn 13314
86v c05
Laudes regi sempiterno De sancto Bartholomeo 9:154 ah09154
A-Wn 13314
87r c06
Speciosus forma In transfiguratione domini 50:274 ah50274
A-Wn 13314
87v c07
Magnificate dominum De sancta cruce 50:276 ah50276
A-Wn 13314
87v c08
Regnum tuum regnum omnium seculorum De evangelistis 50:286 ah50286
A-Wn 13314
88r c09
Confessor pius et sacer Egidius De sancto Egidio 10:155 ah10155
A-Wn 13314
88r c10
Is qui prius habitum mortalem De resurrectione sive ascensione 53:47 ah53047
A-Wn 13314
88v c11
Nato canunt omnia In nativitate domini in gallicantu 53:24 ah53024 fc42
A-Wn 13314
125v d01
Caeli caelos imitantes [none] 55:3 ah55003
A-Wn 13314
126r d02
Serpens antiquus [none] 50:278 ah50278 dd50278
A-Wn 13314
130v d03
Gaude caelestis sponsa De virginibus
A-Wn 13314
130v d04
Virginis venerandae Item 53:246 ah53246
A-Wn 13314
131v d05
Plausu chorus De evangelistis 55:6 ah55006
A-Wn 13314
132r d06
Sacrosanctae hodierna [none] 54:30 ah54030 int17
A-Wn 13314
216v e01
Lauda Sion salvatorem sequentia de corpore xpi 50:385 ah50385
A-Wn 13314
218r e02
Psallat ecclesia De dedicatione ecclesiae (217v) ... sequentia 53:247 ah53247