Aeterne rex altissime redemptor et | Cantus Database

Aeterne rex altissime redemptor et

Folio
166r
Sequence
2
Service
V
Genre
H
Cantus ID
g01597
Mode
8
Finalis
G
Range

1-f-l-4

Full text as in Source (standardized spelling)
Aeterne rex altissime redemptor et fidelium quo mors soluta deperit datus triumphus gratiae | Scandens tribunal dexterae patris potestas omnium collata est Jesu caelitus quae non erat humanitus | Ut trina rerum manchina caelestium terrestrium et infernorum condita flectat genu jam subdita | Tremunt videntes angeli versa vice mortalium culpat caro purgat caro regnat deus dei caro | Tu esto nostrum gaudium qui es futurus praemium sit nostra in te gloria per cuncta semper saecula | Gloria tibi dominie qui scandis super sidera cum patre et sancto spiritu in sempeterna saecula | Amen
Full text as in Source (source spelling)
Eterne rex altissime redemptor et fidelium quo mors soluta deperit datus triumphus gratie | Scandens tribunal dextere patris potestas omnium collata est ihesu celitus que non erat humanitus | Ut trina rerum manchina celestium terrestrium et infernorum condita flectat genu iam subdita | Tremunt videntes angeli versa vice mortalium culpat caro purgat caro regnat deus dei caro | Tu esto nostrum gaudium qui es futurus premium sit nostra in te gloria per cuncta semper secula | Gloria tibi dominie qui scandis super sidera cum patre et sancto spiritu in sempeterna secula | Amen
Volpiano

1---g--gh-jkjh--gf---hg7---hj-kjh--g--f--g---g7--j--k---l---kj--hg7--gh--k---k---h7---k--g--gh---hg--f--g7---f--hg---hk--kj--hg7---hjhg--f--g---3---g77---3

Indexing Notes
Rubric lists this for vespers and matins
Melody with text
1---
g--
E-
gh-jkjh--
ter-
gf---
ne
hg7---
rex
hj-kjh--
al-
g---
tis-
f--
si-
g---
me
g7--
re-
j----
demp-
k---
tor
l---
et
kj--
fi-
hg7--
de-
gh--
li-
k---
um
k---
quo
h7---
mors
k--
so-
g--
lu-
gh---
ta
hg--
de-
f--
pe-
g7---
rit
f--
da-
hg---
tus
hk--
tri-
kj--
um-
hg7---
phus
hjhg--
gra-
f--
ti-
g---
e
3---
|
g77---
Scan-
----
dens
----
tri-
---
bu-
---
nal
----
dex-
---
te-
---
re
---
pa-
----
tris
---
po-
---
te-
----
stas
---
om-
---
ni-
---
um
----
col-
---
la-
---
ta
---
est
----
ihe-
---
su
---
ce-
---
li-
---
tus
---
que
---
non
---
e-
---
rat
---
hu-
---
ma-
---
ni-
---
tus
3---
|
---
Ut
----
tri-
---
na
---
re-
---
rum
----
man-
----
chi-
---
na
---
ce-
---
le-
----
sti-
---
um
----
ter-
---
re-
-----
stri-
---
um
---
et
---
in-
----
fer-
---
no-
---
rum
----
con-
---
di-
---
ta
-----
flec-
---
tat
---
ge-
---
nu
---
iam
----
sub-
---
di-
---
ta
3---
|
----
Tre-
----
munt
---
vi-
----
den-
---
tes
---
an-
---
ge-
---
li
----
ver-
---
sa
---
vi-
---
ce
----
mor-
---
ta-
---
li-
---
um
----
cul-
---
pat
---
ca-
---
ro
----
pur-
---
gat
---
ca-
---
ro
---
re-
----
gnat
---
de-
---
us
---
de-
---
i
---
ca-
---
ro
3---
|
---
Tu
---
e-
---
sto
---
no-
-----
strum
----
gau-
---
di-
---
um-
---
qui
---
es
---
fu-
---
tu-
---
rus
----
pre-
---
mi-
---
um
---
sit
---
no-
----
stra
---
in
---
te
----
glo-
---
ri-
---
a
---
per
-----
cunc-
---
ta
----
sem-
---
per
---
se-
---
cu-
---
la
3---
|
----
Glo-
---
ri-
---
a
---
ti-
---
bi
---
do-
---
mi-
---
ni-
---
e
---
qui
-----
scan-
---
dis
---
su-
---
per
---
si-
---
de-
---
ra
---
cum
---
pa-
---
tre
---
et
-----
sanc-
---
to
----
spi-
---
ri-
---
tu
---
in
----
sem-
---
pe-
----
ter-
---
na
---
se-
---
cu-
---
la
3---
|
--
A-
---
men
3

List of concordances

For concordances, please consult the Cantus Index entry for Cantus ID g01597.

List of melodies

Display the melodies connected with this chant