Chants by Cantus ID: ah53095 | Cantus Manuscript Database

Chants by Cantus ID: ah53095

Displaying 1-100 of 149 chants
Source Folio Title Service Genre Position Feast Mode 1 Facsimile
A-Gu 17 326v Stirpe Maria regia Sq
A-Gu 281 68r Stirpe Maria regia Sq
A-Gu 479 128r Stirpe maria regia Sq
A-Gu 761 41r Stirpe maria regia Sq
A-Gu 767 77v Stirpe maria regia Sq
A-KN 588 206r Stirpe Maria regia procreata Sq
A-LIb 286 53v Stirpe maria regia Sq
A-LIb 466 61v Styrpe maria regia Sq
A-M 109 138(2)c Stirpe maria regia Sq
A-VOR 121 306r Stirpe Maria regia Sq
A-VOR 303 82v Stirpe maria regia Sq
A-Wn 1043 8v Stirpe maria regia Sq
A-Wn 13314 105r Stirpe Maria regia Sq
A-Wn sn2700 p. 455 Stirpe Maria regia Sq
B-Br 15073 224r Stirpe maria regia Sq
B-Br 2031-32 137r Stirpe maria regia Sq
B-Br 4767 185 Stirpe maria regia Sq
B-Br II 3825 161r Stirpe maria regia Sq
CH-E 113 p. 53 Stirpe maria regia Sq
CH-E 114 p. 180 Stirpe maria regia Sq
CH-E 121 p. 502 [251v] Stirpe Maria regia Sq
CH-E 121 502 Stirpe Maria regia | Procreata MI Sq Nativitas Mariae ? Image
CH-SGs 380 p. 209 Stirpe Maria regia Sq
CH-SGs 381 446 Stirpe Maria regia Sq
CH-SGs 382 p. 161 Stirpe Maria regia Sq
CH-SH 95 45r Stirpe Maria Sq
CH-Zz Rh. 125 p. 221 Stirpe Maria regia Sq
CH-Zz Rh. 14 59r Stirpe maria regia Sq
CH-Zz Rh. 55 p. 232 Stirpe Maria regia Sq
CH-Zz Rh.132 57v Stirpe Maria regia Sq
CZ-Pap P VIII 151r Stirpe Maria Sq
D-A/imp:1498 55v Stirpe Maria regia Sq
D-AAd 13 165r Stirpe Maria Sq
D-B 40608 173v Stirpe Maria regia Sq
D-B 664 186v Stirpe Maria regia Sq
D-B IV. 11 202r Stirpe Maria regia procreata Sq
D-BAs 12 24v Stirpe Maria regia Sq
D-BAs 5 126v Stirpe Maria Regia Sq
D-BAs 6 83v Styrpe Maria regia Sq
D-Bds 40078 278r Stirpe Maria regia Sq
D-DS 545 141r Styrpe Maria regia procreata Sq
D-KA Aug209 30r Stirpe Maria regia procreata Sq
D-KA L60 54v Stirpe Maria regia Sq
D-KA P14a 80v Stirpe Maria regia Sq
D-KA P15 188r Stirpe Maria regia Sq
D-KA P16 180v Stirpe Maria regia Sq
D-KA P44 165r Stirpe Maria regia Sq
D-KNa W270 271v-a Styrpe Maria regia Sq
D-KNd 226 117va Stirpe Maria regia Sq
D-Kl 5 199r Stirpe Maria regia Sq
D-Kl 15 188r Stirpe Maria regia Sq
D-LEu 391 xix/3v Stirpe maria regia Sq
D-Mbs Clm 10075 242r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 11004 114v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 13125 120r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 14045 123v Stirpe maria regia Sq
D-Mbs Clm 14083 25v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 14322 31v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 14845 45v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 15730 66r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 17018 [lxxxvi] [Stirpe maria regia] Sq
D-Mbs Clm 17021 132r Stirpe maria regia Sq
D-Mbs Clm 19267 240r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 23001 113r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 23026 370r/743 Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs Clm 23045 201v Stirpe maria regia Sq
D-Mbs Clm 23063 45r Stirpe maria regia procreata Sq
D-Mbs Clm 23270 76r Styrpe maria regia Sq
D-Mbs Clm 23286 289v Stirpe Maria regia procreata regem Sq
D-Mbs 27130 100r Stirpe regis sacerdos Egidius Sq
D-Mbs 27130 100r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 29308(5 8r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 3008 75r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 3311 209v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 3914 143v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 4101 261v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 4519 114r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 4548 47v Stirpe maria regia Sq
D-Mbs 6913 27v Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 7919 179r Stirpe Maria regia Sq
D-Mbs 9508 241v Stirpe Maria regia Sq
D-Mu 156 196r Stirpe Maria regia Sq
D-MÜu 41 239r Styrpe maria regia procreata Sq
D-P/imp1511 251v Stirpe Maria regia Sq
D-Rs 4o lit. 19 227v Styrpe maria regia Sq
D-Rtt 1/II 448v Stirpe maria regia Sq
D-Rtt 5/II 168v Stirpe Maria regia Sq
D-Rtt 68-69 69/234v Stirpe Maria regia Sq
D-Rtt 7/II 100v Stirpe Maria regia Sq
D-Sl 20 68r Stirpe Maria regia Sq
D-Sl 36 103r Stirpe Maria regia Sq
D-Sl 38 8r Stirpe Maria regia Sq
D-Sl brev. 160 33r Stirpe maria regia Sq
D-Sl mus65 255v Stirpe Maria regia Sq
D-TRs 2254 159v(318) Stirpe Maria regia Sq
D-W 45 (40) 227r Stirpe Maria regia Sq
D-WÜ/imp1583 315r Stirpe Maria (inc.) Sq
D-WÜ/imp1583 294r Stirpe Maria regia Sq
D-WÜu 283 320r Stirpe Maria regia procreata Sq
D-X H109 192v Styrpe Maria regia Sq
Page 1 of 2