Alleluia. Hac clara die turma festiva da preconia | Cantus Database

Alleluia. Hac clara die turma festiva da preconia

Siglum
F-Pn 10508
Source
Paris, Bibliothèque nationale, fonds lat. 10508
Folio
57r
Sequence
09
Incipit
Alleluia. Hac clara die turma festiva da preconia
Rubrics
In purificatione beate Marie (
Genre
Sq
Cantus ID
ah53098
Analecta Hymnica
53:98
Date
12b/fd
Col1
fc95

Concordances

Concordances for Cantus ID ah53098: Displaying 1 - 75 of 75
Siglum Incipit Rubrics AH Notes:1 Notes:2 Notes:3
A-Wn 13314
119r b17
Hac clara die Item (118v) 53:98
B-Br 11396
184r s23
Alleluia. Hac clara die turma festiva Dominica infra octavam 53:98
B-Br II 3823
168r 11
Hac clara die turma festiva dat In assumpcione beate marie 53:98 fc95
CH-BEsu 620
32r 04
Hac clara die turma festiva dat preconia //// marie 53:98 fc95
D-DS 868
138r 24
Hac clara die Dominica et sabbato infra oct. assumptionis et natiitatis et in oct. utrisque. 53:98 fc95
D-KA B102
171r 10
Hac clara die turma festiva In purificatione beate marie 53:98 fc95 [Post partum virgo]
D-Mbs 17025
113 23
Hac clara die Infra octavam assumptionis et nativitatis [bMv] 53:98 fc95
D-Mbs 23026
358v/720 43
Alleluia. Hac clara die turma festiva Infra octavam assumptionis et nativitatis eius 53:98 fc95 [Post partum virgo]
D-Sl 38
155v 34
Hac clara die turma festiva Sabbatis infra octavas & in Octavis assumpcionis et Nativitatis S. Marie 53:98 fc95
E-Mn 19421
50r 26
Hac clara die turma festiva [none] 53:98 fc95
E-Mn 288
106r 41
Hac clara die Alleluia 53:98 fc95
E-Mn 289
70v 49
Hac clara die In octava sancte Marie 53:98 fc95
E-Mn V. 20-4
171r 24
Hac clara die Annuntiatio sancte Marie (170r) ... seq, 53:98 fc95
E-Tc 35.10
127v 08
Hac clara die turma festiva de sancta maria prosa 53:98 fc95
F-CHR 520
402r 63
Hac clara die turma <In vigilia assumptionis Sancte Marie> 53:98 fc95
F-CHR 520
303v 40
Hac clara die turma [De S. Maria] 53:98 fc95
F-DOU 123
129 209
Alleluia. Hac clara die turma festiva In octava assumptionis beate Marie cc.xi 53:98
F-DOU 124
65 39
Alleluia. Hac lara die In assumptione Beate Marie 53:98 fc95
F-LA 263
142v 099
Hac clara die (incipit only, without neumes) ... candelatum [in purificatione] ... Sequentia 53:98
F-LA 263
44r 015
Hac clara die turma festiva dat preconia In purificatione sanctae Mariae. Sequentia 53:98 fc95
F-LA 263
64r[bis] 131+
Hac clara dei (incipit only, without notation) ... per octavas assump. et nat. Mariae ... secunda [dei post festum] 53:98
F-LG 2
188v 061
Hac clara die turma festiva dat preconia Sequentia de sancta Maria 53:98 fc95
F-O 129
205r 83
Hac clara die turma festiva dat preconia In conceptione beate Marie virginis 53:98 fc95
F-PRO 12
277v 23
Hac clara die turma festiva dat preconia In nativitate ... marie 53:98 fc95
F-Pa 608
409r 111
Hac clara (incipit only) In nativitate beate marie virginis ... cccxlix 53:98
F-Pa 608
349r 008
Hac clara die turma festiva ad /// prosa [illegible on film] 53:98 fc95
F-Pa 608
400v 093
Hac cla[ra die] (incipit only) In die assumptionis beate marie ad vesperas loco hymni prosa ... cccxlix 53:98
F-Pa 608
379r 049
Hac clara (incipit only) In purificatione beate marie virginis nisi fiunt lxx ... cccxliv 53:98
F-Pn 10508
57r 09
Alleluia. Hac clara die turma festiva da preconia In purificatione beate Marie ( 53:98 fc95
F-Pn 10513
83r 48
Hac clara die turma festiva dat preconia alia 53:98 fc95
F-Pn 1084
242V x025
Alleluia. [H]ac clara die turma festiva da preconia Alia 53:98 fc95
F-Pn 1086
44r 12
Hac clara die turma festiva dat preconia In purificatione sancte marie 53:98 fc95
F-Pn 1101
337v 43
Hac clara die turma Item de sancta maria 53:98 fc95
F-Pn 1107
365v 32
Hac clara die turma festiva Die ii 53:98 fc95
F-Pn 1118
167v x037
Alleluia. Hac clara die turma festiva da preconia Alia 53:98 fc95
F-Pn 1120
134v 40
Hac clara die Alia 53:98 fc95
F-Pn 1136
33r p25
Hac clara die turma festiva In assumpcione 53:98 fc95
F-Pn 1138/1338
1138:74v b33
Hac clara die 53:98 fc95
F-Pn 1138/1338
1338.34r a29
Hac clara die (incipit only) Alia prosa ad verperes [in purificatione bMv] 53:98 fc95
F-Pn 1139
167r e15
Hac clara die turma festiva De assumptione sancte Marie 53:98 fc95
F-Pn 1240
18v-a x04-a4
Hac clara die turma Prosa de sancta Maria (18r-b) 53:98 fc95 All. Post Partum virgo (18r-b)
F-Pn 17312
197v 06
Hac clara die turma festiva [none] 53:98 fc95
F-Pn 778
93r 29
Alleluia. Ac clara die turma festiva dat preconia Purificatio sancte marie 53:98 fc95
F-Pn 779
101v 51
Alleluia Hac clara die turma festiva dat preconia Alia 53:98 fc95
F-Pn 887
132v x56
Hac clara die Adnuntiaciacio [sic] Marie 53:98 fc95
F-Pn 904
225r 67
A clara die turma (rubric only, sic) Oct. sancte Marie virginis 53:98
F-Pn 904
224r 66
Hac clara die turma Alia sequentia [per oct. assumpt. bMv] 53:98 fc95
F-Pn 9449
64v 43
Hac clara die turma Assomptio sancte marie (63v) ... prosa 53:98 fc95
F-Pn na 1177
60v b10
Alleluia. Hac clara die turma festiva Alia 53:98 fc95
F-Pn na 1235
231v 44
Alleluia. Hac clara die turma In assumpcione sancte marie (230v) ... Prosa 53:98 fc95
F-Pn na 3126
47r b42
Hac clara die turma alia prosa 53:98 fc95
F-Pn na1871
112v x041
Hac clara die Alia 53:98 fc95
F-RS 224
248r 03
Hac clara die turma festiva In purificatione marie 53:98 fc95
F-RS 285
122r 78
Hac clara die turma festiva da preconia Feria sexta prosa de beata virgine maria 53:98 fc95
F-RS 285
20v 12
Hac calra die (incipit only) In purificacione beate marie virginis nisi in septuagesima 53:98 fc95
F-RS 285
71r 43
Hac clara die (text incipit only) In vigilia Assumpcionis beate virginis. Si dominica evenerit. ad maiorem missam. Prosa 53:98
F-RSm 227
287v 45
Hac clara die turma De domina nostra 53:98 fc95
F-Rm 249
197v 40
Hac clara die turma (text incipit only) Dominica infra octavas s. marie prosa 53:98
F-Rm 249
189v 32
Hac clara die turma festiva In purificatione sancte marie 53:98 fc95
GB-Ccc 473
111r t21
Alleluia. Hac clara die turma festiva [none] 53:98 e18 Sequentia Post partum virgo vel greca pulchra
GB-Cu add710
50v 017
Hac clara die In die purificacionis beate Marie. Sequencia 53:98 fc95
GB-Cu add710
83r 061
Hac clara die Die vii. Sequencia 53:98 fc95
GB-Lbl add.11414
289v 053
Hac clara (incipit onoy) v die 53:98
GB-Lbl add.11414
296r 083
Hac clara die turma festiva iiii die sequencia 53:98
GB-Lbl add.16905
292v 72
Hac clara die turma festiva dat preconia In nativitate sancte marie virginis ... prosa 53:98 fc95
GB-Ob B775
154r t20
Hac clara die turma festiva dat preconia 53:98 e18 De sancta regina ad Post partum marie
GB-Ob Douce 222
94r 18
A clara die turma In annuntiatione sanctae Mariae prosa 53:98 fc95
GB-Ob lat.lit.b.5
78r 067
Hac clara die turma festiva da preconia Item de domina sequencia 53:98 fc95
I-Ac 695
69v a20
In purificatione beate virginis marie 53:98 fc95
I-BAca (199)
244r 106
Hac clara die (incipit only) Ad vesperas [in assumptione beate Marie virginis] 53:98
I-BAca (199)
155r 008
Hac clara die Ad vesperas prosa 53:98 fc95
I-BAca (199)
203r 050
Hac clara die (incipit only) In purificatione b. Marie 53:98 fc95
I-BAca (199)
257r 124
Hac clara die turma (incipit only) Ad vesperas (In nativitate beate Marie) 53:98
NL-DHk 78 A 33
221v 28
Alleluya | Hac clara die turma festiva Dominica infra octavas et in octavis assumpcionis et nativitatis sancte Marie virginis 53:98 fc95
US-Cn 59.1
67v 08
Hac clara die turma festiva In aurora 53:98