Hac clara die turma (incipit only) | Cantus Database

Hac clara die turma (incipit only)

Siglum
I-BAca (199)
Source
Bari, Biblioteca Capitolare, (199)
Folio
257r
Sequence
124
Incipit
Hac clara die turma (incipit only)
Rubrics
Ad vesperas (In nativitate beate Marie)
Genre
Sq
Cantus ID
ah53098
Analecta Hymnica
53:98
Date
13c/fs

Concordances

Concordances for Cantus ID ah53098: Displaying 1 - 75 of 75
Siglum Incipit Rubrics AH Notes:1 Notes:2 Notes:3
A-Wn 13314
119r b17
Hac clara die Item (118v) 53:98
B-Br 11396
184r s23
Alleluia. Hac clara die turma festiva Dominica infra octavam 53:98
B-Br II 3823
168r 11
Hac clara die turma festiva dat In assumpcione beate marie 53:98 fc95
CH-BEsu 620
32r 04
Hac clara die turma festiva dat preconia //// marie 53:98 fc95
D-DS 868
138r 24
Hac clara die Dominica et sabbato infra oct. assumptionis et natiitatis et in oct. utrisque. 53:98 fc95
D-KA B102
171r 10
Hac clara die turma festiva In purificatione beate marie 53:98 fc95 [Post partum virgo]
D-Mbs 17025
113 23
Hac clara die Infra octavam assumptionis et nativitatis [bMv] 53:98 fc95
D-Mbs 23026
358v/720 43
Alleluia. Hac clara die turma festiva Infra octavam assumptionis et nativitatis eius 53:98 fc95 [Post partum virgo]
D-Sl 38
155v 34
Hac clara die turma festiva Sabbatis infra octavas & in Octavis assumpcionis et Nativitatis S. Marie 53:98 fc95
E-Mn 19421
50r 26
Hac clara die turma festiva [none] 53:98 fc95
E-Mn 288
106r 41
Hac clara die Alleluia 53:98 fc95
E-Mn 289
70v 49
Hac clara die In octava sancte Marie 53:98 fc95
E-Mn V. 20-4
171r 24
Hac clara die Annuntiatio sancte Marie (170r) ... seq, 53:98 fc95
E-Tc 35.10
127v 08
Hac clara die turma festiva de sancta maria prosa 53:98 fc95
F-CHR 520
402r 63
Hac clara die turma <In vigilia assumptionis Sancte Marie> 53:98 fc95
F-CHR 520
303v 40
Hac clara die turma [De S. Maria] 53:98 fc95
F-DOU 123
129 209
Alleluia. Hac clara die turma festiva In octava assumptionis beate Marie cc.xi 53:98
F-DOU 124
65 39
Alleluia. Hac lara die In assumptione Beate Marie 53:98 fc95
F-LA 263
142v 099
Hac clara die (incipit only, without neumes) ... candelatum [in purificatione] ... Sequentia 53:98
F-LA 263
44r 015
Hac clara die turma festiva dat preconia In purificatione sanctae Mariae. Sequentia 53:98 fc95
F-LA 263
64r[bis] 131+
Hac clara dei (incipit only, without notation) ... per octavas assump. et nat. Mariae ... secunda [dei post festum] 53:98
F-LG 2
188v 061
Hac clara die turma festiva dat preconia Sequentia de sancta Maria 53:98 fc95
F-O 129
205r 83
Hac clara die turma festiva dat preconia In conceptione beate Marie virginis 53:98 fc95
F-PRO 12
277v 23
Hac clara die turma festiva dat preconia In nativitate ... marie 53:98 fc95
F-Pa 608
409r 111
Hac clara (incipit only) In nativitate beate marie virginis ... cccxlix 53:98
F-Pa 608
349r 008
Hac clara die turma festiva ad /// prosa [illegible on film] 53:98 fc95
F-Pa 608
400v 093
Hac cla[ra die] (incipit only) In die assumptionis beate marie ad vesperas loco hymni prosa ... cccxlix 53:98
F-Pa 608
379r 049
Hac clara (incipit only) In purificatione beate marie virginis nisi fiunt lxx ... cccxliv 53:98
F-Pn 10508
57r 09
Alleluia. Hac clara die turma festiva da preconia In purificatione beate Marie ( 53:98 fc95
F-Pn 10513
83r 48
Hac clara die turma festiva dat preconia alia 53:98 fc95
F-Pn 1084
242V x025
Alleluia. [H]ac clara die turma festiva da preconia Alia 53:98 fc95
F-Pn 1086
44r 12
Hac clara die turma festiva dat preconia In purificatione sancte marie 53:98 fc95
F-Pn 1101
337v 43
Hac clara die turma Item de sancta maria 53:98 fc95
F-Pn 1107
365v 32
Hac clara die turma festiva Die ii 53:98 fc95
F-Pn 1118
167v x037
Alleluia. Hac clara die turma festiva da preconia Alia 53:98 fc95
F-Pn 1120
134v 40
Hac clara die Alia 53:98 fc95
F-Pn 1136
33r p25
Hac clara die turma festiva In assumpcione 53:98 fc95
F-Pn 1138/1338
1138:74v b33
Hac clara die 53:98 fc95
F-Pn 1138/1338
1338.34r a29
Hac clara die (incipit only) Alia prosa ad verperes [in purificatione bMv] 53:98 fc95
F-Pn 1139
167r e15
Hac clara die turma festiva De assumptione sancte Marie 53:98 fc95
F-Pn 1240
18v-a x04-a4
Hac clara die turma Prosa de sancta Maria (18r-b) 53:98 fc95 All. Post Partum virgo (18r-b)
F-Pn 17312
197v 06
Hac clara die turma festiva [none] 53:98 fc95
F-Pn 778
93r 29
Alleluia. Ac clara die turma festiva dat preconia Purificatio sancte marie 53:98 fc95
F-Pn 779
101v 51
Alleluia Hac clara die turma festiva dat preconia Alia 53:98 fc95
F-Pn 887
132v x56
Hac clara die Adnuntiaciacio [sic] Marie 53:98 fc95
F-Pn 904
225r 67
A clara die turma (rubric only, sic) Oct. sancte Marie virginis 53:98
F-Pn 904
224r 66
Hac clara die turma Alia sequentia [per oct. assumpt. bMv] 53:98 fc95
F-Pn 9449
64v 43
Hac clara die turma Assomptio sancte marie (63v) ... prosa 53:98 fc95
F-Pn na 1177
60v b10
Alleluia. Hac clara die turma festiva Alia 53:98 fc95
F-Pn na 1235
231v 44
Alleluia. Hac clara die turma In assumpcione sancte marie (230v) ... Prosa 53:98 fc95
F-Pn na 3126
47r b42
Hac clara die turma alia prosa 53:98 fc95
F-Pn na1871
112v x041
Hac clara die Alia 53:98 fc95
F-RS 224
248r 03
Hac clara die turma festiva In purificatione marie 53:98 fc95
F-RS 285
122r 78
Hac clara die turma festiva da preconia Feria sexta prosa de beata virgine maria 53:98 fc95
F-RS 285
20v 12
Hac calra die (incipit only) In purificacione beate marie virginis nisi in septuagesima 53:98 fc95
F-RS 285
71r 43
Hac clara die (text incipit only) In vigilia Assumpcionis beate virginis. Si dominica evenerit. ad maiorem missam. Prosa 53:98
F-RSm 227
287v 45
Hac clara die turma De domina nostra 53:98 fc95
F-Rm 249
197v 40
Hac clara die turma (text incipit only) Dominica infra octavas s. marie prosa 53:98
F-Rm 249
189v 32
Hac clara die turma festiva In purificatione sancte marie 53:98 fc95
GB-Ccc 473
111r t21
Alleluia. Hac clara die turma festiva [none] 53:98 e18 Sequentia Post partum virgo vel greca pulchra
GB-Cu add710
50v 017
Hac clara die In die purificacionis beate Marie. Sequencia 53:98 fc95
GB-Cu add710
83r 061
Hac clara die Die vii. Sequencia 53:98 fc95
GB-Lbl add.11414
289v 053
Hac clara (incipit onoy) v die 53:98
GB-Lbl add.11414
296r 083
Hac clara die turma festiva iiii die sequencia 53:98
GB-Lbl add.16905
292v 72
Hac clara die turma festiva dat preconia In nativitate sancte marie virginis ... prosa 53:98 fc95
GB-Ob B775
154r t20
Hac clara die turma festiva dat preconia 53:98 e18 De sancta regina ad Post partum marie
GB-Ob Douce 222
94r 18
A clara die turma In annuntiatione sanctae Mariae prosa 53:98 fc95
GB-Ob lat.lit.b.5
78r 067
Hac clara die turma festiva da preconia Item de domina sequencia 53:98 fc95
I-Ac 695
69v a20
In purificatione beate virginis marie 53:98 fc95
I-BAca (199)
244r 106
Hac clara die (incipit only) Ad vesperas [in assumptione beate Marie virginis] 53:98
I-BAca (199)
155r 008
Hac clara die Ad vesperas prosa 53:98 fc95
I-BAca (199)
203r 050
Hac clara die (incipit only) In purificatione b. Marie 53:98 fc95
I-BAca (199)
257r 124
Hac clara die turma (incipit only) Ad vesperas (In nativitate beate Marie) 53:98
NL-DHk 78 A 33
221v 28
Alleluya | Hac clara die turma festiva Dominica infra octavas et in octavis assumpcionis et nativitatis sancte Marie virginis 53:98 fc95
US-Cn 59.1
67v 08
Hac clara die turma festiva In aurora 53:98