Chants by Cantus ID: 003985 | Cantus Manuscript Database

Chants by Cantus ID: 003985

Displaying 1-100 of 347 chants
Source Folio Title Service Genre Position Feast Mode 1 Facsimile
A-Gu 29 055r O admirabile* L A 1 Vigilia Epiphaniae * Image
A-Gu 29 054v O admirabile* P A Octava Nat. Domini * Image
A-Gu 29 055r O admirabile* L A 1 Vigilia Epiphaniae * Image
A-Gu 29 055r O admirabile* P A Vigilia Epiphaniae * Image
A-Gu 29 053r O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-KN CCl 1010 040r O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-KN CCl 1010 042v O admirabile* V A 1 Epiphania * Image
A-KN CCl 1010 041r O admirabile* V2 A 1 Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1010 068v O admirabile commercium* V A 1 Purificatio Mariae * Image
A-KN CCl 1010 040v O admirabile* D A 1 Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1011 117r O admirabile commercium* V A 1 Purificatio Mariae * Image
A-KN CCl 1011 074r O admirabile commercium* P A Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1011 074r O admirabile commercium* V2 A 1 Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1011 073r O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-KN CCl 1011 078r O admirabile commercium* V A 1 Epiphania * Image
A-KN CCl 1013 080v O admirabile commercium creator* V A 1 Purificatio Mariae * Image
A-KN CCl 1013 053v O admirabile* V A 1 Epiphania * Image
A-KN CCl 1013 051v O admirabile* V2 A 1 Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1013 051r O admirabile* P A Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1013 050v O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-KN CCl 1015 066r O admirabile* P A Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1015 068v O admirabile commercium* V A 1 Epiphania * Image
A-KN CCl 1015 066r O admirabile* V2 A 1 Octava Nat. Domini * Image
A-KN CCl 1015 065v O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-KN CCl 1015 100r O admirabile commercium* V A 1 Purificatio Mariae * Image
A-KN CCl 1017 057r O admirabile* V2 A 1 Octava Nat. Domini *
A-KN CCl 1017 056r O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6
A-KN CCl 1017 059r O admirabile commercium* V A 1 Epiphania *
A-KN CCl 1017 093v O admirabile commercium* V A 1 Purificatio Mariae *
A-KR VI/258 012v O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini ?
A-KR VI/258 019r O admirabile commercium* V A Purificatio Mariae ?
A-LIb 290 144r O admirabile* L A 1 In tempore Nat. * Image
A-LIb 290 298v O admirabile* V A Purificatio Mariae * Image
A-LIb 290 141r O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-LIb 290 141v O admirabile* P A Octava Nat. Domini * Image
A-LIb 290 144r O admirabile commercium* L A 1 Dom. p. Nat. Dom. * Image
A-SF XI 480 122r O admirabilem* V A p Purificatio Mariae 6
A-SF XI 480 041v O admirabile* V A Epiphania 6
A-SF XI 480 040v O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6
A-SF XI 480 047r O admirabile* V A Octava Epiphaniae 6
A-VOR 287 038r O admirabile* V A 1 Purificatio Mariae * Image
A-VOR 287 017r O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-VOR 287 018r O admirabile commercium* V A 1 Epiphania * Image
A-VOR 287 285r O admirabile* V A 1 Suff. Mariae Nat. * Image
A-VOR 287 017v O admirabile commercium* V2 A 1 Octava Nat. Domini * Image
A-Wda C-11 052r O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-Wda D-4 162r O admirabile* V A 1 Purificatio Mariae * Image
A-Wda D-4 295v O admirabile* V A 1 Suff. Mariae Nat. * Image
A-Wda D-4 025v O admirabile commercium V2 A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-Wda D-4 027r O admirabile* V A 1 Epiphania * Image
A-Wn 1799** 023r O admirabile commercium creator generis L A Octava Nat. Domini 6T 1 Image
A-Wn 1799** 124r O admirabile* V A 1 Purificatio Mariae 6 1 Image
A-Wn Cod. 1890 051v O admirabile* L A p Dom. p. Oct. Nat. * Image
A-Wn Cod. 1890 049v O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
A-Wn Cod. 1890 084r O admirabile commercium* V A Purificatio Mariae * Image
A-Wn Cod. 1890 051r O admirabile* L A p In tempore Nat. * Image
GB-Lbl IB.6753 014r O admirabile* V2 A 1 In tempore Nat. *
GB-Lbl IB.6753 053v O admirabile* V A 1 Purificatio Mariae *
GB-Lbl IB.6753 014v O admirabile commercium V A 1 Epiphania 6
AUS-Sfl Add. Ms. 413 078r O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
B-TOb olv 63 077v O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6
B-TOb olv 63 078v O admirabile* V2 A Octava Nat. Domini 6
B-TOb olv 63 210r O admirabile commercium creator generis V A 1 Purificatio Mariae 6
B-TOb olv 63 084r O admirabile* V A Octava Epiphaniae *
B-TOb olv 63 257r O admirabile* L A p De BMV post Epiph. *
B-TOb olv 63 257r O admirabile* V A De BMV post Epiph. *
B-TOb olv 63 257r O admirabile* P A De BMV post Epiph. *
B-TOb olv 63 078v O admirabile* V A Epiphania *
B-TOb olv 63 297v O admirabile* V A 1 De BMV *
B-TOb olv 63 298r O admirabile* D A De BMV *
B-TOb olv 64 194r O admirabile commercium V A 1 Purificatio Mariae 6
B-TOb olv 64 062r O admirabile* V2 A Octava Nat. Domini 6
B-TOb olv 64 062r O admirabile* V A Epiphania 6
B-TOb olv 64 282v O admirabile* D A De BMV *
B-TOb olv 64 241r O admirabile* V A De BMV post Epiph. *
B-TOb olv 64 061r O admirabile commercium L A 1 Octava Nat. Domini 6
B-TOb olv 64 068r O admirabile* V A Octava Epiphaniae 6
B-TOb olv 64 241r O admirabile* P A De BMV post Epiph. *
CDN-Hsmu M2149.L4 044r O admirabile commercium creator generis L A Octava Nat. Domini 6T 1 Image
CDN-Hsmu M2149.L4 168v O admirabile* V A 1 Purificatio Mariae * Image
CH-E 611 170r O admirabile* V A 1 Purificatio Mariae 6 1 Image
CH-E 611 035r O admirabile* V A 1 Epiphania 6 1 Image
CH-E 611 033v O admirabile* P A Octava Nat. Domini 6 1 Image
CH-E 611 033r O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 1 Image
CH-Fco Ms. 2 039r O admirabile commercium* V2 A 1 Octava Nat. Domini * Image
CH-Fco Ms. 2 039v O admirabile commercium* L A 1 Vigilia Epiphaniae * Image
CH-Fco Ms. 2 038v O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 1 Image
CH-Fco Ms. 2 168r O admirabile commercium* V A 1 Purificatio Mariae * Image
CH-Fco Ms. 2 036r O admirabile commercium* V A 1 Octava Nat. Domini * Image
CH-SGs 388 076 O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
CH-SGs 390 070 O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6 Image
CZ-Pu VI.E.4c 100v O admirabile commercium* L A 1 Octava Nat. Domini,8
CZ-Pu VI.E.4c 098v O admirabile* P A Octava Nat. Domini
CZ-Pu VI.E.4c 102r O admirabile* L A 1 Vigilia Epiphaniae
CZ-Pu VI.E.4c 098r O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini
CZ-Pu VI.E.4c 146v O admirabile c* V A 1 Purificatio Mariae
CZ-Pst DE I 7 044r O admirabile commercium creator generis L A 1 Octava Nat. Domini 6
CZ-Pst DE I 7 044r O admirabile commercium* V2 A Octava Nat. Domini *
CZ-Pst DE I 7 047v O admirabile* V A De BMV Nat. *
CZ-Pst DE I 7 048r O admirabile commercium* L A De BMV Nat. *
Page 1 of 4