Alle caeleste necnon et perhenne luia Alleluia | Cantus Database

Alle caeleste necnon et perhenne luia Alleluia

Siglum
F-Pn 903
Source
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 903
Folio
195r
Sequence
p30
Incipit
Alle caeleste necnon et perhenne luia Alleluia
Rubrics
In nativitate sanctae mariae
Genre
Sq
Cantus ID
ah53097
Analecta Hymnica
53:97
Date
11am/fa
Col1
fs0908a

Concordances

Concordances for Cantus ID ah53097: Displaying 1 - 70 of 70
Siglum Incipit Rubrics AH Notes:1 Notes:2 Notes:3
B-Br 11396
187r s26
Alleluia. Alle celeste in nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
B-Br 19389
189r 32
Alle celeste necnon et perhenne luya In natale marie virginis 53:97
B-Br II 3823
170r 13
Alle celeste nec non et perhenne luia In nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
CZ-Pap P VIII
320r 102
Alle celeste Alia. De nativitate beate Marie [m.p.] 53:97 fs0908a
D-DS 868
140v 27
Alle celeste necnon In nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
D-Mbs 17025
114v 26
Alle celestae necnon et perennae In nativitate s. Mariae virginis 53:97 fs0908a
D-Mbs 23026
368r/739 49
Alle celeste necnon et perhenne In nativitate sancte Marie 53:97 fs0908a [Mater sequentiarum]
D-Sl 38
158r 38
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate sancte marie virginis 53:97 fs0908a
E-Mn 19421
74v 67
Alle celeste nec non [none] 53:97 fs0908a
E-Mn 288
107v 43
Alle caeleste necnon Alleluia 53:97 fs0908a
E-Mn 289
72r 51
Alle celeste In nativitate sancte Marie 53:97 fs0908a
E-Mn V. 20-4
196r 31
Alle celeste Nat. sancte Marie (195v) ... seq. 53:97 fs0908a
F-AS 437
21r 23
[Alle celeste nec non]spinea sit quod (8a) [none] 53:97 fs0908a
F-AS 444
31r 25
Alle celeste nec non [none] 53:97 fs0908a
F-CA 60
136r p40
Alle caeleste necnon et perempne luia In nativitate s mariae 53:97 fs0908a
F-CA 78
144v 46
Alle celeste necnon et perenne luia In nativitate sanctae mariae 53:97 fs0908a
F-CHR 520
416r 65
Alle celeste necnon et perhenne luia In die ad missam (415v) In nativitate beate marie v. (415v) 53:97 fs0908a
F-DOU 123
112r 178
Alle celeste necnon et perhempne In nativitate beate Marie. c.iiii \ xx 53:97
F-DOU 124
69v 43
Alle celeste necnon et perenne luia In nativitate sce marie 53:97 fs0908a
F-DOU 69
62r 12
Alle celeste necnon et perhenne luya In nativitate beate marie virginis (61v) Sequitur prosa de sancta Maria 53:97 fs0908a
F-LA 263
68r 040
Alle celeste nec non et perhenne luia In nativitate Sanctae Mariae Sequentia 53:97 fs0908a
F-LA 263
147v 121
Alle celeste (incipit only, without neumes In nativitate sce mariae 53:97
F-LG 2
185r 057
Alle celeste nec non et perhenne luia Seqentia [nativitatis bMv] 53:97 fs0908a
F-LM 437
238r/a 21
Alle celeste nec non nativitate sancte Marie 53:97 fs0908a
F-O 129
193v 67
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate beate Marie virginis 53:97 fs0908a
F-PRO 12
279r 25
Alle celeste nec non et perhenne (?) 53:97 fs0908a
F-Pm 526
167r 62
Alle celeste nec non De nativitate beate Marie 53:97
F-Pn 10508
90r 35
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate [bMv] (89r 53:97 fs0908a
F-Pn 10513
54r 34
Alle celeste necnon et perhenne In Nativitate 53:97 fs0908a
F-Pn 1084
265r x048
Alle celeste necnon et perenne lulia In natale sancte Mariae 53:97 fs0908a
F-Pn 1086
98v 45
Alle celeste nec non et perenne luia In nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
F-Pn 1101
339r 46
Alle celeste necnon et perhenne De sancta Maria 53:97 fs0908a
F-Pn 1107
375v 46
Alle celeste necnon et perhenne De nativitate beate marie 53:97 fs0908a
F-Pn 1118
218r x107
Alle caeleste nec non et prehenne luia In nativitate prosa 53:97 fs0908a
F-Pn 1120
135v 42
Alle celeste Prosa de Mater sequentiarum 53:97 fs0908a Mater sequentiarum
F-Pn 1132
123r a16
Alle caeleste nec in nativitate 53:97 fs0908a
F-Pn 1136
33v p26
Alle caeleste nec non et perhenne In nativitate sanctae mariae 53:97 fs0908a
F-Pn 1138/1338
1138:113v b57
Alle celeste Alia 53:97 fs0908a
F-Pn 1139
104v c16
Alle celeste nec non et perhemne assumptio s. Marie 53:97 fs0908a
F-Pn 779
100r 50
Alle celeste nec non et perhenne luia In nativitate sce Marie (98r) ... 53:97 fs0908a
F-Pn 833
221r 27
Alleluia. Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate sanctae Marie (sic) 53:97 fs0908a
F-Pn 887
1334 x57
Alle celeste necnon et perenne luia De nativitate 53:97 fs0908a
F-Pn 903
195r p30
Alle caeleste necnon et perhenne luia Alleluia In nativitate sanctae mariae 53:97 fs0908a
F-Pn 904
226r 70
Alle celeleste nec non et perhenne luia [Nativitas s. Mariae] 53:97 fs0908a
F-Pn 9449
66r 45
Alle celeste necnon Nativitas sancte marie virginis (65v) ... prosa 53:97 fs0908a
F-Pn na 1177
71v b22
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate eidem 53:97 fs0908a
F-Pn na 1235
232r 45
Alleluia. Alle celeste necnon et perhenne In nativitate sancte marie (231v) ... Prosa 53:97 fs0908a
F-Pn na 3126
50r b45
Alle celeste necnon et perhenne ima Prosa de nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
F-Pn na1871
157r x110
Alle celeste nec non et perhenne luia De nativitate eiusdem 53:97 fs0908a
F-RS 285
83r 51
Alle celeste nec non et perhenne De nativitate beate marie virginis ... (82v) prosa in die et in sabbato et in oct. 53:97 fs0908a
F-RS 285
114r 69
Alle celeste nec (incipit only) In concepcione beate marie virginis ... prosa 53:97 fs0908a
F-RSm 227
280v 29
Alle celeste necnon In nativitate beate Marie 53:97 fs0908a
F-Rm 249
203r 48
Alle celeste necnon In nativitate beate marie 53:97 fs0908a
F-VN 759
282r 24
Alle celeste necnon et perheinne De nativitate s Marie 53:97 fs0908a
GB-Ccc 473
103r t15
Alle celeste necnon et perenne lulia [none] 53:97 e13 Prosa ad Mater sequentiarum
GB-Cu add710
84r 063
Alle celeste necnon In nativitate sancte Marie. Sequencia 53:97 fs0908a
GB-Lbl Cot.Cal A.xiv
79r 51
Alle celeste necnon et perhenne luia [none] 53:97 fs0908a
GB-Lbl add.11414
290r 057
Ave celeste necnon In natativitate beate marie 53:97
GB-Lbl add.12194
130v 20
Alle celeste nec non et perhenne luya In nativitate beate marie virginis ad missam Sequencia 53:97 fs0908a
GB-Ob B775
147r t14
Alle caeleste necnon et perenne luia 53:97 e13 Prosa ad Mater sequentiarum
I-Ac 695
02v a41
Alle celeste nunc non et perhenne In nativitate beate marie 53:97 fs0908a
I-BAca (199)
255v 123
Alle celeste necnon et perenne luya In nativitate beate Marie 53:97 fs0908a
I-INp 5
85r 20
Alle celeste In nat. sancti mart. [sic] 53:97 fs0908a
I-PS 121
67t 41
Alle celeste necnon In nativitate sancte Marie. Sequentia 53:97 fs0908a
I-VCd 146
109v 19
Alle caeleste necnon [none] 53:97 fs0908a
I-VCd 161
140r 34+
Alle celeste necnon In nativitate sancte Mariae Sequentia 53:97 fs0908a
I-VCd 162
201r 33+
Alle celeste nec non et perhenne In nativitate sanctae Mariae 53:97 fs0908a
NL-DHk 78 A 33
226r 32
Alleluya | Alle celeste necnon et perhenne luya In nativitate sancte Marie virginis 53:97 fs0908a
US-Cn 181
119v 28
Alle celeste nec non De nativitate marie 53:97 fs0908a
US-Cn 59.1
77v 56
Alle celeste necnon et perhenne luya In nativitate b. Marie 53:97