Alle celeste necnon et perhenne | Cantus Database

Alle celeste necnon et perhenne

Siglum
F-Pn 10513
Source
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 10513
Folio
54r
Sequence
34
Incipit
Alle celeste necnon et perhenne
Rubrics
In Nativitate
Genre
Sq
Cantus ID
ah53097
Analecta Hymnica
53:97
Date
15pm/fs
Col1
fs0908a

Concordances

Concordances for Cantus ID ah53097: Displaying 1 - 70 of 70
Siglum Incipit Rubrics AH Notes:1 Notes:2 Notes:3
B-Br 11396
187r s26
Alleluia. Alle celeste in nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
B-Br 19389
189r 32
Alle celeste necnon et perhenne luya In natale marie virginis 53:97
B-Br II 3823
170r 13
Alle celeste nec non et perhenne luia In nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
CZ-Pap P VIII
320r 102
Alle celeste Alia. De nativitate beate Marie [m.p.] 53:97 fs0908a
D-DS 868
140v 27
Alle celeste necnon In nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
D-Mbs 17025
114v 26
Alle celestae necnon et perennae In nativitate s. Mariae virginis 53:97 fs0908a
D-Mbs 23026
368r/739 49
Alle celeste necnon et perhenne In nativitate sancte Marie 53:97 fs0908a [Mater sequentiarum]
D-Sl 38
158r 38
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate sancte marie virginis 53:97 fs0908a
E-Mn 19421
74v 67
Alle celeste nec non [none] 53:97 fs0908a
E-Mn 288
107v 43
Alle caeleste necnon Alleluia 53:97 fs0908a
E-Mn 289
72r 51
Alle celeste In nativitate sancte Marie 53:97 fs0908a
E-Mn V. 20-4
196r 31
Alle celeste Nat. sancte Marie (195v) ... seq. 53:97 fs0908a
F-AS 437
21r 23
[Alle celeste nec non]spinea sit quod (8a) [none] 53:97 fs0908a
F-AS 444
31r 25
Alle celeste nec non [none] 53:97 fs0908a
F-CA 60
136r p40
Alle caeleste necnon et perempne luia In nativitate s mariae 53:97 fs0908a
F-CA 78
144v 46
Alle celeste necnon et perenne luia In nativitate sanctae mariae 53:97 fs0908a
F-CHR 520
416r 65
Alle celeste necnon et perhenne luia In die ad missam (415v) In nativitate beate marie v. (415v) 53:97 fs0908a
F-DOU 123
112r 178
Alle celeste necnon et perhempne In nativitate beate Marie. c.iiii \ xx 53:97
F-DOU 124
69v 43
Alle celeste necnon et perenne luia In nativitate sce marie 53:97 fs0908a
F-DOU 69
62r 12
Alle celeste necnon et perhenne luya In nativitate beate marie virginis (61v) Sequitur prosa de sancta Maria 53:97 fs0908a
F-LA 263
68r 040
Alle celeste nec non et perhenne luia In nativitate Sanctae Mariae Sequentia 53:97 fs0908a
F-LA 263
147v 121
Alle celeste (incipit only, without neumes In nativitate sce mariae 53:97
F-LG 2
185r 057
Alle celeste nec non et perhenne luia Seqentia [nativitatis bMv] 53:97 fs0908a
F-LM 437
238r/a 21
Alle celeste nec non nativitate sancte Marie 53:97 fs0908a
F-O 129
193v 67
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate beate Marie virginis 53:97 fs0908a
F-PRO 12
279r 25
Alle celeste nec non et perhenne (?) 53:97 fs0908a
F-Pm 526
167r 62
Alle celeste nec non De nativitate beate Marie 53:97
F-Pn 10508
90r 35
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate [bMv] (89r 53:97 fs0908a
F-Pn 10513
54r 34
Alle celeste necnon et perhenne In Nativitate 53:97 fs0908a
F-Pn 1084
265r x048
Alle celeste necnon et perenne lulia In natale sancte Mariae 53:97 fs0908a
F-Pn 1086
98v 45
Alle celeste nec non et perenne luia In nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
F-Pn 1101
339r 46
Alle celeste necnon et perhenne De sancta Maria 53:97 fs0908a
F-Pn 1107
375v 46
Alle celeste necnon et perhenne De nativitate beate marie 53:97 fs0908a
F-Pn 1118
218r x107
Alle caeleste nec non et prehenne luia In nativitate prosa 53:97 fs0908a
F-Pn 1120
135v 42
Alle celeste Prosa de Mater sequentiarum 53:97 fs0908a Mater sequentiarum
F-Pn 1132
123r a16
Alle caeleste nec in nativitate 53:97 fs0908a
F-Pn 1136
33v p26
Alle caeleste nec non et perhenne In nativitate sanctae mariae 53:97 fs0908a
F-Pn 1138/1338
1138:113v b57
Alle celeste Alia 53:97 fs0908a
F-Pn 1139
104v c16
Alle celeste nec non et perhemne assumptio s. Marie 53:97 fs0908a
F-Pn 779
100r 50
Alle celeste nec non et perhenne luia In nativitate sce Marie (98r) ... 53:97 fs0908a
F-Pn 833
221r 27
Alleluia. Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate sanctae Marie (sic) 53:97 fs0908a
F-Pn 887
1334 x57
Alle celeste necnon et perenne luia De nativitate 53:97 fs0908a
F-Pn 903
195r p30
Alle caeleste necnon et perhenne luia Alleluia In nativitate sanctae mariae 53:97 fs0908a
F-Pn 904
226r 70
Alle celeleste nec non et perhenne luia [Nativitas s. Mariae] 53:97 fs0908a
F-Pn 9449
66r 45
Alle celeste necnon Nativitas sancte marie virginis (65v) ... prosa 53:97 fs0908a
F-Pn na 1177
71v b22
Alle celeste necnon et perhenne luia In nativitate eidem 53:97 fs0908a
F-Pn na 1235
232r 45
Alleluia. Alle celeste necnon et perhenne In nativitate sancte marie (231v) ... Prosa 53:97 fs0908a
F-Pn na 3126
50r b45
Alle celeste necnon et perhenne ima Prosa de nativitate sancte marie 53:97 fs0908a
F-Pn na1871
157r x110
Alle celeste nec non et perhenne luia De nativitate eiusdem 53:97 fs0908a
F-RS 285
83r 51
Alle celeste nec non et perhenne De nativitate beate marie virginis ... (82v) prosa in die et in sabbato et in oct. 53:97 fs0908a
F-RS 285
114r 69
Alle celeste nec (incipit only) In concepcione beate marie virginis ... prosa 53:97 fs0908a
F-RSm 227
280v 29
Alle celeste necnon In nativitate beate Marie 53:97 fs0908a
F-Rm 249
203r 48
Alle celeste necnon In nativitate beate marie 53:97 fs0908a
F-VN 759
282r 24
Alle celeste necnon et perheinne De nativitate s Marie 53:97 fs0908a
GB-Ccc 473
103r t15
Alle celeste necnon et perenne lulia [none] 53:97 e13 Prosa ad Mater sequentiarum
GB-Cu add710
84r 063
Alle celeste necnon In nativitate sancte Marie. Sequencia 53:97 fs0908a
GB-Lbl Cot.Cal A.xiv
79r 51
Alle celeste necnon et perhenne luia [none] 53:97 fs0908a
GB-Lbl add.11414
290r 057
Ave celeste necnon In natativitate beate marie 53:97
GB-Lbl add.12194
130v 20
Alle celeste nec non et perhenne luya In nativitate beate marie virginis ad missam Sequencia 53:97 fs0908a
GB-Ob B775
147r t14
Alle caeleste necnon et perenne luia 53:97 e13 Prosa ad Mater sequentiarum
I-Ac 695
02v a41
Alle celeste nunc non et perhenne In nativitate beate marie 53:97 fs0908a
I-BAca (199)
255v 123
Alle celeste necnon et perenne luya In nativitate beate Marie 53:97 fs0908a
I-INp 5
85r 20
Alle celeste In nat. sancti mart. [sic] 53:97 fs0908a
I-PS 121
67t 41
Alle celeste necnon In nativitate sancte Marie. Sequentia 53:97 fs0908a
I-VCd 146
109v 19
Alle caeleste necnon [none] 53:97 fs0908a
I-VCd 161
140r 34+
Alle celeste necnon In nativitate sancte Mariae Sequentia 53:97 fs0908a
I-VCd 162
201r 33+
Alle celeste nec non et perhenne In nativitate sanctae Mariae 53:97 fs0908a
NL-DHk 78 A 33
226r 32
Alleluya | Alle celeste necnon et perhenne luya In nativitate sancte Marie virginis 53:97 fs0908a
US-Cn 181
119v 28
Alle celeste nec non De nativitate marie 53:97 fs0908a
US-Cn 59.1
77v 56
Alle celeste necnon et perhenne luya In nativitate b. Marie 53:97