Chants by Cantus ID: 003278 | Cantus Manuscript Database

Chants by Cantus ID: 003278

Displaying 1-52 of 52 chants
Source Folio Title Service Genre Position Feast Mode 1 Facsimile
A-Wn 1799** 123v In regeneratione cum sederit filius V2 A M Conversio Pauli 1 1 Image
CDN-Hsmu M2149.L4 168v In regeneratione cum sederit filius V2 A M Conversio Pauli 1 1 Image
D-AAm G 20 270v In regeneratione cum sederit V2 A M Pauli 1
D-B Mus. 40047 037r In regeneratione* V2 A M Conversio Pauli * Image
D-B Mus. 40047 093r In regeneratione* V2 A Pauli * Image
D-B Mus. 40047 120r In regeneratione cum sederit filius E A Comm. Apostolorum 1 Image
D-MZb D 194r In regeneratione cum sederit V2 A 3M Comm. Apostolorum 1
D-Mbs Clm 4304 091r In regeneratione cum sederit V2 A M Ss Ord. Benedictinae 1 Image
D-Mbs Clm 4306 248r In regeneratione cum sederit V2 A M Ss Ord. Benedictinae 1 Image
E-Tc 44.2 120v In regeneratione* E A 4 Petri, Pauli,8 1
E-Tc 44.2 120r In regeneratione cum sederit V2 A M Pauli 1
E-Tc 44.2 121r In regeneratione* L A 3 Octava Apostolorum 1
F-AS 465 (CGM 893) 494r In regeneratione cum sederit V2 A 4M Comm. Apostolorum 1 Image
F-AS 465 (CGM 893) 399v In regeneratione cum sederit L A 4 Octava Apostolorum 1 Image
F-CA 38 244r In regeneratione cum sederit filius V2 A M Conversio Pauli 1
F-CA Impr. XVI C 4 115r In regeneratione cum sederit V2 A M Conversio Pauli 1
F-Pn Lat. 1090 260v In regeneratione cum sederit filius V2 A 4M Comm. Apostolorum 1 Image
F-Pn Lat. 12044 156v In regeneratione cum sederit filius L A B Pauli 1 1 Image
F-Pn Lat. 12044 228v In regeneratione* L A 3B Comm. Apostolorum 1 1 Image
F-Pn Lat. 12601 043v In regeneratione cum sederit V2 A M Pauli ? Image
F-Pn Lat. 15181 439r In regeneratione cum sederit filius V2 A M Conversio Pauli 1 1 Image
F-Pn Lat. 15181 463v In regeneratione* V2 A M Matthiae * Image
F-Pn Lat. 15181 505r In regeneratione cum sederit filius V2 A 1M Comm. Apostolorum 1 1 Image
F-Pn Lat. 15181 387v In regeneratione* V2 A M Thomae Apost. * Image
F-Pn Lat. 15182 198r In regeneratione* V2 A M Barnabae * Image
F-Pn Lat. 15182 476r In regeneratione cum sederit V2 A 1M Comm. Apostolorum 1 Image
F-Pn Lat. 15182 232v In regeneratione* L A B Petri, Pauli,8 * Image
F-Pn NAL 1412 078r In regeneratione cum sederit V2 A M Pauli 1 Image
F-VAL 114 138v In regeneratione* V2 A 2 Petri, Pauli,8 *
F-VAL 114 114r In regeneratione* V2 A M Conversio Pauli 1
F-VAL 114 138v In regeneratione* L A 3 Octava Apostolorum 1
F-VAL 114 177v In regeneratione* V2 A 6M Comm. Apostolorum 1
F-VAL 114 113v In regeneratione cum sederit M A 3. Conversio Pauli 1
GB-AB 20541 E 225r In regeneratione* V2 A M Pauli *
GB-Cu Mm.ii.9 634 In regeneratione cum sederit V2 A M Comm. Apostolorum 1
GB-Cu Mm.ii.9 455 In regeneratione* V2 A M Pauli *
GB-WO F.160 231r In regeneratione cum sederit L A B Pauli 1
GB-WO F.160 231r In regeneratione* T A Pauli *
GB-WO F.160 199v In regeneratione* L A B Conversio Pauli *
GB-WO F.160 199v In regeneratione* T A Conversio Pauli *
GB-WO F.160 (Facs) 267 In regeneratione* T A Conversio Pauli *
GB-WO F.160 (Facs) 332 In regeneratione cum sederit filius L A B Pauli 1
GB-WO F.160 (Facs) 332 In regeneratione* T A Pauli *
GB-WO F.160 (Facs) 267 In regeneratione* L A B Conversio Pauli *
I-Lc 601 432 In regeneratione cum sederit V2 A M Pauli 1
MA Impr. 1537 300r In regeneratione* V2 A M Matthiae * Image
MA Impr. 1537 220v In regeneratione cum sederit filius V2 A M Comm. Apostolorum 1 Image
PL-Kkar 4 (Rkp 20) 046 In regeneratione cum sederit V2 A 2M Comm. Apostolorum 8
PL-WRu I F 401 178r In regeneratione cum sederit V2 A M Pauli 1 1 Image
PL-WRu R 503 140r In regeneratione* V2 A M Pauli *
PL-WRu R 503 220v In regeneratione cum sederit filius E A 1 Comm. Apostolorum 1
US-Cai 1911.142b 139v In regeneratione cum sederit filius V2 A M Comm. Apostolorum 1 1
Page 1 of 1