Chants by Cantus ID: 003216 | Cantus Manuscript Database

Chants by Cantus ID: 003216

Displaying 1-92 of 92 chants
Source Folio Title Service Genre Position Feast Mode 1 Facsimile
A-Gu 30 239r In craticula* L A B Octava Laurentii * Image
A-Gu 30 226v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
A-KN CCl 1012 042r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
A-KN CCl 1018 099r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
A-KN CCl 589 065r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
A-KR VI/258 055r In craticula te deum non L A B Laurentii ?
A-LIb 290 341r In craticula* L A B Octava Laurentii * Image
A-LIb 290 339r In craticula te deum non L A B Laurentii ? Image
A-SF XI 480 223v In craticula te deum non L A B Laurentii 1?
A-VOR 287 153v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
A-Wda C-10 171v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
A-Wda D-4 235r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
A-Wn 1799** 152v In craticula te deum non L A B Laurentii 1T 1 Image
A-Wn 1799** 249r In craticula* L A R Octava Laurentii 1T 1 Image
A-Wn Cod. 1890 258r In craticula* L A B Octava Laurentii * Image
A-Wn Cod. 1890 254r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
B-Gu Hs BKT.006 244v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
CH-E 611 212v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
CH-Fco Ms. 2 200r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
CH-SGs 388 290 In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
CH-SGs 391 100 In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
D-AAm G 20 282r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
D-B Mus. 40047 096v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
D-B Mus. 40047 096r In craticula* L A B Laurentii * Image
D-BAs Msc.Lit.25 090r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
D-FUl Aa 55 146v In craticula* L A B Octava Laurentii * Image
D-FUl Aa 55 146r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
D-KA Aug. LX 136r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
D-KNd 215 124v In craticula te deum non L A B Laurentii ? Image
D-KNd 215 125r In craticula te deum* E A Octava Laurentii ? Image
D-MZb C 281v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
D-Ma 12o Cmm 1 186r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
D-Mbs Clm 4305 154v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
D-W 28 Helmst. 174r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
DK-Kk 3449 8o [10] X 150v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
E-Tc 44.1 117r In craticula te deum non E A 1 Laurentii ?
E-Tc 44.2 128v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
F-AI 44 107r In craticula te deum non E A 1 Laurentii *
F-AS 465 (CGM 893) 421r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
F-AS 465 (CGM 893) 428v In craticula* L A R Octava Laurentii * Image
F-CA 38 304v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
F-Pn Lat. 1085 081v In craticula te* E A 1 Laurentii 1* Image
F-Pn Lat. 1090 202r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
F-Pn Lat. 12044 173v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
F-Pn Lat. 1240 067v In craticula* L A B Laurentii * Image
F-Pn Lat. 12601 077v In craticula te deum non L A B Laurentii ? Image
F-Pn Lat. 15182 317v In craticula* R A Octava Laurentii * Image
F-Pn Lat. 15182 290v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
F-Pn NAL 1412 089r In craticula te deum non L A B Laurentii 1T Image
F-R 248 059r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
F-VAL 114 144r In craticula* E A 2 Octava Laurentii 1
F-VAL 114 144r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
GB-AB 20541 E 245v In craticula* L A R Laurentii,8 *
GB-AB 20541 E 240r In craticula* L A B Laurentii,8 *
GB-AB 20541 E 237v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
GB-Cu Mm.ii.9 487 In craticula te deum non L A B Laurentii 1
GB-Cu Mm.ii.9 501 In craticula* L A R Laurentii *
GB-Cu Mm.ii.9 488 In craticula* L A B Octava Laurentii *
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 103r In craticula te deum non L A B Laurentii ?
GB-Ob MS. Laud Misc. 284 074v In craticula te deum non L A B Laurentii ? Image
GB-WO F.160 240r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
GB-WO F.160 244v In craticula* L A R Laurentii *
GB-WO F.160 (Facs) 350 In craticula te deum non L A B Laurentii 1
GB-WO F.160 (Facs) 359 In craticula* L A R Laurentii *
H-Bu lat. 122 152v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
HR-Hf Cod. E 152r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
I-AO 6 084r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
I-Ac 694 316v In craticula te deum non L A B Laurentii ?
I-Ad 5 413 In craticula te deum non L A B Laurentii 1
I-BV V 20 254r In craticula sanctum deum non L A B Laurentii 1
I-CHV s.c. 097r In craticula sanctum deum non E A 1 Laurentii ?
I-Far s.c. 161v In craticula te deum non E A 1 Laurentii 1
I-Fl Conv. sopp. 560 160r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
I-Lc 601 441 In craticula te deum non L A B Laurentii 1
I-MZ 15/79 234v In craticula sanctum deum non L A B Laurentii 1
I-Nn vi.E.20 317v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
I-PCd cod. 65 398v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
I-Rv C.5 230r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
V-CVbav B.79 147v In craticula te deum non L A 4 Laurentii Da 1 Image
V-CVbav Vat.lat. 8737 232v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
MA Impr. 1537 397v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 Image
NL-Uu 406 (3 J 7) 161v In craticula* L A B Octava Laurentii 1 1 Image
NL-Uu 406 (3 J 7) 158r In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
NL-ZUa 6 108r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
PL-KIk 1 214v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
PL-Kkar 1 (Rkp 12) 139 In craticula te deum non L A B Laurentii 1
PL-Kkar 3 (Rkp 15) 128r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
PL-WRu I F 401 186v In craticula te deum non L A B Laurentii 1 1 Image
PL-WRu R 503 172v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
SI-Lna 19 (olim 18) 131r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
TR-Itks 42 210r In craticula te deum non L A B Laurentii 1
US-Cn 24 200v In craticula te deum non L A B Laurentii 1
Page 1 of 1